Description

हामीकहाँ Computer Course , Tuition class , Bridge course , CTEVT Entrance Class , English Language काेर्स पडाईन्छ । साथै सबै कक्षाहरु मिति २०७९ /०१/०३/ गते देखि सुरुहुन गईरहेकाे सहर्ष जानकारी गराउदछाै‌ ।

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day