Description

नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक हो । यस बैङ्कको स्थापना २०५१ भएको हो । नेपाल बङलादेश बैकले अफ्नो कार्य ६ जुन १९९४ मा गरेको थियो। यस बैङ्कले आफनो लाईसेन्स नेपाल राष्ट्र बैकबाट लिइएको थियो।

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day