Description

डर्मियल सटिङ सुुटिङ्ग सेन्टर हामी कहाँ स्बदेशी तथा विदेशी आईटमका इन्डिएन इटालिएन ,बच्चाहरूकाे लागी कपडा एण्ड सम्पुर्ण स्कुल ,कलेजका ,ड्रेसहरू सुपथ मुल्यमा सिलाईन्छ ।

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Open All Day