Description

हामीकहाँ विभिन्न प्रकारका खाना नास्ताहरु पाइन्छन जस्तै खाना सेट , चिकेन तन्दुरी ,बटर चिकन ,चिकन टिक्का , पनिर टिक्का, राेटी, नास्ताहरु पाइन्छ ।

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day