Description

महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय यस विद्यालयको स्थापना वि. सं. २०१६ सालमा महेन्द्र मिडिल स्कुलको नाममा भएको हो।[२] वर्तमान समयमा यो विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन अध्यापन हुन्छ।

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day