Description

बाल दिक्षा सदन माध्यमिक विध्यालय राम्रो शिक्षा प्रदान गर्दछ तर विद्यार्थीहरूमा यो स्कूल उत्तम एन उत्कृष्ट छ ।

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day