Description

स्वास्थ्य तथा सुरक्षा: अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्छ · शरीरको तापक्रम नापेपछि मात्र प्रवेश गर्न दिइन्छ · कर्मचारीहरू मास्क लगाउँछन् · कर्मचारीहरूको शरीरको तापक्रम नापिन्छ · कर्मचारीहरूले एउटा ग्राहकले सेवा लिएर गएपछि र अर्को ग्राहक आउनुअघि वरपरका सतहहरू निसङ्क्रमित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ · थप विवरणहरू

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day