Description

Petrol Pump  गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय बिराटनगर तथा ईलाका प्रहरी कार्यालय लहानको संयुक्त बिराटनगरको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल बाढ्ने क्रममा भएको तनाब ।

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Open All Day