Description

पशु सेवा कर्यालय यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र हाललाई २ जिल्ला तनहुँ र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पुर्व रहको .Apr 16, 2021 — २०३९ साल देखि पशु चिकित्सालय … भएको र पछि आएर जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र हाल …

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day