Description

पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत ९६ देखि १०० सम्म छ । मीना कोइराला प्रधानाध्यापक पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौं मा छ ।

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day