Description

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट  बैंक लिमिटेड नेपाल राष्ट्रबैंक ‘क’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य  बैंक हो । यस बैङ्कको स्थापना २०४२ भएको हो । यो बैंक नेपाल र फ्रान्सको साझेदारीमा स्थापना भएको थियो ।

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day