Description

निधी उच्च मध्यामिक बिद्यालय विद्यालय, व्यक्ति वा संस्थालाई उच्च माध्यमिक शिक्षा दिने विद्यालयको रुपमा अस्थायी.
शिवालय उच्च माध्यमिक विद्यालय,कुश्मा,पर्वत. 1526 likes. School.

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day