Description

जनता माध्यमिक विद्यालय, ऐरावती –६ विजुली, प्यूठानमा शिक्षक आवश्यकता प्यूठान जिल्ला साविकको विद्यालयकाे स्थापना कालमै कक्षा १ – १० संचालन भएकाे छ ।

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day