Description

जनता माध्यमिक विद्यालय प्यूठान जिल्ला साविकको धर्मावती यो विद्यालय स्थापना कालमै कक्षा १ – १० संचालन भइ …

Photos

Today
Closed

Sunday
Closed All Day
Monday
Closed All Day
Tuesday
Closed All Day
Wednesday
Closed All Day
Thursday
Closed All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day