Description

चितवन उच्च माध्यमिक विद्यालय चितवन जिल्लाको सब भन्दा पुरानो सरकारी स्कूल हो। यो २०११ बीएसमा स्थापना भएको थियो। यो स्कूलको १० + २ छन् र स्नातक स्तर कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day