Description

हामीकहाँ बिभिन्न प्रकारका खाना तथा ना‍स्ताहरु पाईनुका साथै ,आरामदायी बास बस्नकाे लागी ,एटेज रुम,नन् एटेज रुम,ए.सी रुम लगाएत सबैे प्रकारका सेवा सुबिधा दिईन्छ ।

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Open All Day